Podaci o firmi

Indentifikacioni podaci

  • Naziv firme: “Mont Way” d.o.o.
  • Adresa: Cetiinjski put bb, NEST Coworking
  • Mjesto: Podgorica
  • Pib: 03151018
  • Broj telefona: 067 615656
  • E-mail: [email protected]; [email protected]
  • Naziv banke: Hipotekarna banka
  • Broj tekućeg računa: 520-34554-09

 

Za sva dodatna pitanja ili informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Pozovite nas