Interaktivni uređaji za klinike i zdravstvene centre

Interaktivni uređaji za klinike i zdravstvene centre

Klinike i zdravstvene ustanove mogu naći raznovrsnu primjenu za uređaje osjetljive na dodir, poput informisanja pacijenata o rasporedu odjeljenja i prostorija, radnog vremena željenih doktora i njihovih biografija, cjenovnika usluga, itd. Uz pomoć sinhronizacije sa posebno dizajniranom aplikacijom na svom telefonu, pacijent može pristupiti svom kartonu, laboratorijskim nalazima, rasporedu termina kontrole ili se podsjetiti uputstava o korišćenju izdatih ljekova. Pacijent će tako stalno biti u kontaktu sa klinikom, koja će mu na ovaj način dodatno prikazati brigu o njegovim potrebama.

 

Potencijalni oglašivači, osiguravajuća društva, farmaceutske kompanije ili lokalne apoteke, plasiranjem reklame na ovim uređajima osiguravaju maksimalnu vidljivost multimedijalnog oglasa precizno targetiranoj publici – što izostaje iz tradicionalnih metoda oglašavanja.

Za sva dodatna pitanja ili informacije budite slobodni da nas kontaktirate.

Pozovite nas