Spriječite širenje virusa u Vašoj kompaniji i zaštitite poslovne partnere!

Hola digitalni pult za beskontaktno mjerenje temperature i dezinfekciju ruku
Augmented-Reality-Hola-Systems-mobile-AR

Doživite realan prikaz Hola uređaja u Vašem prostoru uz pomoć proširene stvarnosti. Instalirajte našu Augmented Reality aplikaciju na svom telefonu i pokrenite Hola virtualne proizvode. 

Primjena interaktivnih uređaja

Optimalna visina

Uređaj podržava standard o visini i nagibu ekrana.

Precizan rad

Hola interaktivni uređaji daju odlične rezultate u radu.

Promjenljivi softver

Softver ili aplikaciju je moguće nadograditi ili potpuno zamijeniti novom.

Prezentacija Hola interaktivnih uređaja

Hola Systems je održala prvе javnе prezentaciju svojih uređaja u Deli prostoru u Nišu. Na prezentaciji su u 3 večeri prisustvovale kompanije iz IT sektora, Horeca i turističkih organizacija iz Niša i okoline.

Ideja je bila da se kroz prezentaciju publika upozna sa Hola uređajima i njihovim karakteristikama. Reakcija publike je bila veoma pozitivna što nam je i bio cilj kada smo radili na razvoju naših uređaja.

Pozovite nas